Gdzie powinieneś trzymać pieniądze – w domu, czy w banku? A jeśli w banku – to co z tego będziesz miał?

Wielu z nas, niestety, nadal trzyma pieniądze w przysłowiowej skarpecie. Co prawda są one tam bezpieczne – nikt poza nami czy ewentualnym złodziejem nie znajdzie ich u nas w domu, ale to jedyny pożytek, jaki mamy z takiego przechowywania pieniędzy. To się po prostu nie opłaca. Czy pieniądze ulokowane w banku są mniej bezpieczne? Oczywiście, że nie. Pieniądze są tam równie, a może nawet bardziej bezpieczne niż w naszym domu. Poza bezpieczeństwem jednak trzymanie pieniędzy w banku wiąże się z szeregiem korzyści, których trzymanie ich w domu już nam nie może zapewnić. Chodzi oczywiście o oprocentowanie. Pieniądze trzymane w domu nie dadzą nam żadnego, nawet najmniejszego zysku. Nie każdy z nas z kolei ma odwagę, by inwestować je – wiąże się to bowiem z pewnym ryzykiem. Lokata bankowa nie wiąże się jednak z absolutnie żadnym ryzykiem.

Lokata bankowa to umowa

Najważniejszy jest ten fakt – lokata bankowa to umowa między Tobą a bankiem. Ty zobowiązujesz się przekazać środki finansowe bankowi na określony czas, bank z kolei zobowiązuje się po owym czasie zwrócić Ci wniesiony kapitał, powiększony o kwotę odsetek. Wszystko masz więc na piśmie i nie musisz obawiać się jakiegokolwiek ryzyka. To umowa, która zapewnia Ci, że Twoje pieniądze wrócą do Ciebie pomnożone. Na przykład zakładając lokatę na około 3000 zł na rok, możesz być pewien, że po roku wyciągniesz z lokaty niemal 100 zł więcej. Kompletnie za nic – po prostu dlatego, że pożyczyłeś pieniądze bankowi, który mógł w tym czasie nimi obracać. Lokaty bankowe są jednak różne. Powinniśmy dobrze zastanowić się nad tym, którą z ofert wybrać.

Wybór jest najważniejszy

Jeżeli już podjąłeś decyzję o założeniu lokaty, to z pewnością zdajesz sobie sprawę z jednego – trzeba teraz wybrać miejsce, w którym chcemy ulokować nasze pieniądze. To bardzo ważne, gdyż oferty różnych banków potrafią różnić się diametralnie, a nam przecież zależy na jak najwyższym oprocentowaniu – przeciwnie niż w przypadku zaciągania kredytu. W dzisiejszych czasach banków jest na tyle dużo, że powinniśmy dobrze przejrzeć ich oferty, nim zdecydujemy się, któremu z nich powierzymy swoje pieniądze. Pamiętać także należy, by dobrze przemyśleć swoją decyzję. Zwłaszcza zwrócić uwagę na czas lokaty, oprocentowanie, oraz (co ważne) – możliwość zrezygnowania z lokaty przed jej końcem. Oczywiście lepiej do tego nie dopuszczać – skutkuje to przeważnie albo utratą całość odsetek, albo też utratą ich części. Ważne jest też to, po jakim czasie następuje kapitalizacja.

Kapitalizacja? A co to?

 

Okres kapitalizacji jest niezwykle istotny podczas decydowania się na jedną z lokat. To od niego często zależy nasz zysk. Jeśli środki podlegają kapitalizacji po roku – oznacza to, że dopiero po upłynięciu 12 miesięcy od wpłacenia pieniędzy na lokatę, uzbierane na niej odsetki zostaną dodane do kwoty bazowej i od niej teraz rozpocznie się proces naliczania dalszych odsetek. Jeśli okres kapitalizacji jest krótszy – to dla nas lepiej. To oznacza, że częściej (na przykład co pół roku) odsetki są dodawane do puli pieniędzy przez nas wpłaconej i procent kolejnych odsetek jest już wówczas liczony od kwoty większej – bo powiększonej o odsetki, które narosły na przykład w ciągu pół rok

Społeczeństwa lubiące inwestycje

Współczesne gospodarki kapitalistyczne bardzo słabo radzą sobie z presją społeczną i widać wyraźnie, jak recesja zmieniła podejście opinii publicznej do rynków finansowych. Przez długie lata młodzi klienci najchętniej wybierali giełdę czy rynek forex jako miejsce swoich inwestycji. To tam doszukiwano się najszybszego sposobu na pomnożenie kapitału początkowego. Jednocześnie Internet sprawił, że kupowanie akcji stało się łatwe i przyjemne, tak samo jak handel obligacjami skarbowymi. Przez długie lata młodzi ludzie chętnie wchodzili na giełdę nie tylko dlatego, że marzyli o nagłym bogactwie, ale z samego faktu posiadania udziałów różnych spółek. Możliwość posiadania udziałów w nowych firmach i markach wkrótce debiutujących na arenie międzynarodowej była czymś wyjątkowo atrakcyjnym, ale kryzys finansowy pokazał słabość nie tylko giełdy, ale tak trwałych mechanizmów i instytucji, jak całe państwa demokratyczne, międzynarodowe banki. Dlatego powoli następuje wycofanie kapitału przez tych najmniejszych i początkujących inwestorów, którzy szukają bezpieczniejszych form jak chociażby lokaty. Wszystko to nie wpływa niestety pozytywnie na konkurencyjność przedsiębiorstw ani nie ułatwia początkującym przedsiębiorcom startu w konkurencyjny biznes. Stopniowo jednak należy oczekiwać powrotu do bardziej odważnych inwestycji.

Ubezpieczenie się w formie lokaty

Dla praktycznie każdego współczesnego człowieka niesamowicie ważne wydaje się być zabezpieczenie finansowe swojej rodziny zarówno w czasie teraźniejszym jak i odległej przyszłości. Szczególnie wyraźnie widać to w krajach rozwiniętych niesamowicie mocno jak USA, gdzie gospodarka i banki pozwalają na życie na bardzo wysokim poziomie nawet tym, którzy nie zarabiają wystarczająco dużo, aby pozwolić sobie na nowe mieszkanie czy samochód. Ale mogą kupić je na kredyt, który następnie długimi latami spłacają, ciesząc się jednak nader przyjemnym życiem. Gdy jednak kończą pracę mogą liczyć wyłącznie na emerytury czy renty z kasy państwa – i chociaż niektóre kraje bardzo mocno wspierają swoich obywateli w wieku seniorskim, pieniądze te nie są adekwatne do zarobków, do jakich rodziny te przyzwyczaiły się długimi dekadami. Aby więc zniwelować różnicę w poziomie życia ludzie zaczynają wcześnie odkładać pieniądze na stare lata, chętnie wybierając chociażby lokaty bankowe. Te na długie lata przeważnie oferują także znacznie większy procent jeśli chodzi o zysk. Dlatego też współcześni bankowi klienci posiadający konto online nader chętnie wybierają lokaty długookresowe i cieszą się na myśl o tym, że za kilka lat wpłacone pieniądze powrócą do nich prosto na konto powiększone o umówiony z bankiem procent.

Nie każdy człowiek sam jest w stanie oszacować, jakie inwestycje mogą przynieść mu konkretny zwrot, w który segment aktualnie najlepiej wkładać swoje pieniądze – raz bezpiecznie jest wejść w surowce, innym razem w małe przedsiębiorstwa, jeszcze innym w obligacje a czasami w konkretną walutę. To, czego o inwestowaniu nie wie przeciętny człowiek, wiedzą jego bankierzy i dlatego coraz popularniejsze stają się lokaty bankowe adresowane do tych klientów, którzy chcą pomnażać pieniądze rękoma swojego banku.

 

Przekazanie bankowi sporej sumy pieniędzy na określony czas to stuprocentowy, zagwarantowany umową, sposób na pomnożenie pieniędzy. Im dłużej klient zgodzi się oddać bankowi swoje środki do dysponowania na rynkach finansowych, tym większy procent bank zobowiązuje mu się oddać. Przy dużych kwotach i długim okresie zamrożenia środków, można żyć z samych odsetek od lokat.