Konsekwencje kredytu z poręczeniem

Poręczenie kredytu gotówkowego to jedna z najważniejszych form zabezpieczenia umowy w przypadku, kiedy kredytobiorca nie wykazuje do końca pozytywnej zdolności do spłaty zobowiązania. Z czym wiąże się poręczenie zadłużenia konsumpcyjnego, zarówno z perspektywy klienta, jak i żyranta?

Zdolność kredytowa żyranta wychodzi na pierwszy plan

Bank przy poręczeniu kredytu gotówkowego monitoruje żyranta podobnie, jak pierwotnego kredytobiorcę, a zatem już w tym momencie pojawiają się ciekawe konsekwencje takiej współpracy, zobacz jak podejść do tego tematu na 17bankow.com. Przede wszystkim żyrant podpisujący się w umowie nie jest w stanie elastycznie poruszać się na rynku kredytowym, aż do momentu uregulowania zobowiązania. Do tego przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność, jeżeli coś stanie się kredytobiorcy lub gdy ten utraci zdolność do spłaty. Nie każdy poręczyciel jest natychmiast akceptowany przez kredytodawcę. Zła historia kredytowa w BIK to praktycznie wykluczenie ze współpracy. Żyrant z problemami windykacyjnymi również odpada.

Rynek płatnych poręczeń

To spora nisza, ale niektóre firmy zajmują się poręczaniem kredytów gotówkowych i innych zobowiązań w zamian za wynagrodzenie. To ryzykowna współpraca, ponieważ przy braku spłaty pożyczki konsumpcyjnej poręczyciel przejmuje ją i samodzielnie uruchamia procedury windykacyjne. Zgodnie z prawem żyrant może dochodzić roszczeń na drodze sądowej (pozew cywilny) lub negocjacyjnej z kredytobiorcą. Każdy żyrant może poprosić bank o przekazanie informacji dotyczących stanu realizacji umowy. W ten sposób można korygować opóźnienia, a nawet wdrożyć niezbędny plan naprawczy.

Inne zabezpieczenie zwalnia żyranta z odpowiedzialności

Dobra praktyka przy długoterminowym zadłużeniu to wniesienie innego zabezpieczenia i wykluczenie odpowiedzialności żyranta, jeżeli oczywiście kredytobiorca podchodzi uczciwie do takiej współpracy. Żyrant powinien bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami umowy kredytowej. Jedna z powszechnych praktyk to priorytetowa windykacja z majątku pierwotnego dłużnika, a dopiero w dalszej kolejności z majątku poręczyciela. W ten sposób żyrant uzyskuje nieco czasu na zabezpieczenie własnych interesów.

Podsumowanie

Poręczenie kredytu gotówkowego to duże ryzyko, ale na rynku funkcjonują również instytucje uwzględniające podobne usługi, ale w odpłatnej formie.