Monthly Archives: Marzec 2020

Konsekwencje kredytu z poręczeniem

Poręczenie kredytu gotówkowego to jedna z najważniejszych form zabezpieczenia umowy w przypadku, kiedy kredytobiorca nie wykazuje do końca pozytywnej zdolności do spłaty zobowiązania. Z czym wiąże się poręczenie zadłużenia konsumpcyjnego, zarówno z perspektywy klienta, jak i żyranta? Zdolność kredytowa żyranta wychodzi na pierwszy plan Bank przy poręczeniu kredytu gotówkowego monitoruje żyranta podobnie, jak pierwotnego kredytobiorcę,  Read more »