Korzystna lokata, dobry zysk

Lokaty bankowe to należą do czołówki najpopularniejszych produktów bankowych, gdyż są bardzo dobrym sposobem na bezpieczne oszczędzanie i inwestowanie.

Wśród bezpiecznych sposobów inwestowania bardzo ważne miejsce zajmują lokaty bankowe. Lokaty takie są szeroko dostępne i otworzymy je praktycznie w każdym banku. Inwestowanie w lokaty jest inwestowaniem bezpiecznym. Po pierwsze samo inwestowanie naszych środków przez bank jest inwestowaniem o małym ryzyku, a po drugie nawet w przypadku dość mało prawdopodobnej niewypłacalności banku, wpłacone środki zostaną nam zwrócone (w całości lub dużej części – w zależności od kwoty) przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Oczywiście trzeba pamiętać, że lokata nie przyniesie nam jakichś „kosmicznych” zysków, ale będą to zyski pewne. Niewątpliwą zaletą lokat jest również to, że nie trzeba się jakoś szczególnie orientować w zakresie inwestowania. Wystarczy wpłacić środki na lokatę, a bank się już nimi odpowiednio zajmie. Jednakże warto wiedzieć, jakie są opcje lokat, z czym się one wiążą oraz która z nich będzie w konkretnym przypadku najkorzystniejsza.

Zanim zdecydujemy się na założenie lokaty terminowej, musimy wiedzieć, na jak długi okres możemy ulokować pieniądze, czyli inaczej mówiąc, jak długo nie planujemy ich wydać i nie będą nam one w tym okresie potrzebne. Jest to ważne ze względu na to, że wpłacając środki na lokatę, nie możemy ich wybrać wcześniej niż upłynie termin jej zakończenia. Mówiąc dokładniej: w praktyce możemy to zrobić, ale wiązać się to będzie z utratą odsetek, albo przynajmniej większości z nich. Żeby więc lokowanie środków miało sens musimy zastanowić się, jak długo nasze środki mogą pozostać wolnymi środkami. Jeśli będzie to długi czas , to możemy zdecydować się na jedną z lokat długoterminowych, na przykład roczną, czy dwuletnią. W innym przypadku lepiej ulokować swoje środki na krótszy okres czasu. Jest jeszcze pewna alternatywa wobec lokat terminowych. Jest to mianowicie lokata dynamiczna, zwana tez progresywną. W takim przypadku możliwe jest wycofanie środków praktycznie w dowolnym momencie i nie traci się przy tym odsetek. Ostateczny zysk będzie zaś proporcjonalny do okresu, na jaki ulokowane zostały środki. Dłuższe inwestowanie w lokatę dynamiczna jest więc opłacalne, ale szybsza wypłata środków nie niesie za sobą konsekwencji.

W przypadku każdej lokaty musimy zwrócić oczywiście uwagę na to, jak wysokie jest jej oprocentowanie. Jest to kwestia kluczowa, ponieważ od niej będzie zależeć wysokość zysków. Jednak nie tylko wysokość oprocentowania ma znaczenie. Ważne jest również na przykład to, z jakim rodzajem oprocentowania mamy do czynienia. Te może zaś być stałe lub zmienne. Oprocentowanie stałe, jak zresztą już to sugeruje sama nazwa jest niezmienne przez cały okres trwania lokaty, niezależnie od tego, czy będą się wtedy zmieniać wartości stóp procentowych, mające generalnie wpływ na wysokość oprocentowania lokat. Po prostu cały czas będzie obowiązywać wartość stóp z dnia otwarcia lokaty. Z kolei w przypadku oprocentowania zmiennego, jego wartość będzie rosnąć lub malec adekwatnie do tego, w jakim kierunku pójdą zmiany w wysokości stóp procentowych. Procentowanie zmienne to z jednej strony pewnego rodzaju ryzyko mniejszych zysków, a z drugiej szansa na zyski większe niż z początkowych wyliczeń.