Gdzie powinieneś trzymać pieniądze – w domu, czy w banku? A jeśli w banku – to co z tego będziesz miał?

Wielu z nas, niestety, nadal trzyma pieniądze w przysłowiowej skarpecie. Co prawda są one tam bezpieczne – nikt poza nami czy ewentualnym złodziejem nie znajdzie ich u nas w domu, ale to jedyny pożytek, jaki mamy z takiego przechowywania pieniędzy. To się po prostu nie opłaca. Czy pieniądze ulokowane w banku są mniej bezpieczne? Oczywiście, że nie. Pieniądze są tam równie, a może nawet bardziej bezpieczne niż w naszym domu. Poza bezpieczeństwem jednak trzymanie pieniędzy w banku wiąże się z szeregiem korzyści, których trzymanie ich w domu już nam nie może zapewnić. Chodzi oczywiście o oprocentowanie. Pieniądze trzymane w domu nie dadzą nam żadnego, nawet najmniejszego zysku. Nie każdy z nas z kolei ma odwagę, by inwestować je – wiąże się to bowiem z pewnym ryzykiem. Lokata bankowa nie wiąże się jednak z absolutnie żadnym ryzykiem.

Lokata bankowa to umowa

Najważniejszy jest ten fakt – lokata bankowa to umowa między Tobą a bankiem. Ty zobowiązujesz się przekazać środki finansowe bankowi na określony czas, bank z kolei zobowiązuje się po owym czasie zwrócić Ci wniesiony kapitał, powiększony o kwotę odsetek. Wszystko masz więc na piśmie i nie musisz obawiać się jakiegokolwiek ryzyka. To umowa, która zapewnia Ci, że Twoje pieniądze wrócą do Ciebie pomnożone. Na przykład zakładając lokatę na około 3000 zł na rok, możesz być pewien, że po roku wyciągniesz z lokaty niemal 100 zł więcej. Kompletnie za nic – po prostu dlatego, że pożyczyłeś pieniądze bankowi, który mógł w tym czasie nimi obracać. Lokaty bankowe są jednak różne. Powinniśmy dobrze zastanowić się nad tym, którą z ofert wybrać.

Wybór jest najważniejszy

Jeżeli już podjąłeś decyzję o założeniu lokaty, to z pewnością zdajesz sobie sprawę z jednego – trzeba teraz wybrać miejsce, w którym chcemy ulokować nasze pieniądze. To bardzo ważne, gdyż oferty różnych banków potrafią różnić się diametralnie, a nam przecież zależy na jak najwyższym oprocentowaniu – przeciwnie niż w przypadku zaciągania kredytu. W dzisiejszych czasach banków jest na tyle dużo, że powinniśmy dobrze przejrzeć ich oferty, nim zdecydujemy się, któremu z nich powierzymy swoje pieniądze. Pamiętać także należy, by dobrze przemyśleć swoją decyzję. Zwłaszcza zwrócić uwagę na czas lokaty, oprocentowanie, oraz (co ważne) – możliwość zrezygnowania z lokaty przed jej końcem. Oczywiście lepiej do tego nie dopuszczać – skutkuje to przeważnie albo utratą całość odsetek, albo też utratą ich części. Ważne jest też to, po jakim czasie następuje kapitalizacja.

Kapitalizacja? A co to?

 

Okres kapitalizacji jest niezwykle istotny podczas decydowania się na jedną z lokat. To od niego często zależy nasz zysk. Jeśli środki podlegają kapitalizacji po roku – oznacza to, że dopiero po upłynięciu 12 miesięcy od wpłacenia pieniędzy na lokatę, uzbierane na niej odsetki zostaną dodane do kwoty bazowej i od niej teraz rozpocznie się proces naliczania dalszych odsetek. Jeśli okres kapitalizacji jest krótszy – to dla nas lepiej. To oznacza, że częściej (na przykład co pół roku) odsetki są dodawane do puli pieniędzy przez nas wpłaconej i procent kolejnych odsetek jest już wówczas liczony od kwoty większej – bo powiększonej o odsetki, które narosły na przykład w ciągu pół rok