Lokaty bankowe – o czym trzeba pamiętać?

Lokaty bankowe są z pewnością opcją, nad którą zastanawia się wiele osób posiadających oszczędności. Niejednokrotnie pojawia się wówczas pytanie, w jaki sposób zmusić swoje pieniądze do pracy. Na rynku istnieją bowiem pewne sposoby, dzięki którym stosunkowo niewielkim nakładem pracy można trochę zwiększyć zasób swoich środków. Trzeba jednak niewątpliwie znać niuanse i mechanizmy rządzące branżą bankową i finansową, w tym również lokatami. Z pewnością nie należy zapominać o zdrowym rozsądku. Konieczne jest dokładne przyjrzenie się ofertom oraz zastanowienie się nad swoimi możliwościami, oczekiwaniami, a także preferencjami. Lokaty bankowe mają zarówno swoje pozytywne, jak i negatywne strony. Musimy być ich świadomi, a także mieć rozeznanie w szeregu innych zagadnień przy podejmowaniu tego rodzaju decyzji, powiększ swoją świadomość na temat finansów na kredyt-bez-tajemnic.pl.

Nie ulega wątpliwości, że lokaty bankowe mogą być dosyć prostym sposobem na to, aby na swoich pieniądzach bez wysiłku trochę zarobić. Trzymanie środków w domu, czy też na nieoprocentowanym koncie sprawia, że nasze finanse dotyka inflacja, czyli spadek wartości pieniądza. Ulokowanie ich na lokacie bankowej może być jednym ze sposobów na to, aby ten negatywny wpływ inflacji w jakimś stopniu ograniczyć lub też całkowicie się go pozbyć, w zależności od wybranej oferty. Z pewnością kwestią kluczową przy lokacie bankowej jest jej oprocentowanie. Należy jednak analizować je kompleksowo, z uwzględnieniem takich czynników jak chociażby wspomniany już wcześniej wskaźnik inflacji. Jeżeli oprocentowanie lokaty go przekracza, jest to wówczas dosyć korzystna sytuacja, niemniej jednak należy pamiętać o tym, że zyski z lokaty są opodatkowane, a zatem to również trzeba wziąć pod uwagę w swojej analizie. Najlepiej jest wówczas, gdy po odjęciu podatku wciąż wychodzi na to, że nasz zysk przekroczył inflację – wtedy realnie zarobiliśmy na naszych pieniądzach. Musimy jednak pamiętać o tym, że oprocentowanie lokat zazwyczaj podawane jest w skali roku, a z kolei wskaźnik inflacji ulega zmianom. Przewidywanie sytuacji, jeśli chodzi o spadek wartości pieniądza, jest trudną sztuką, dlatego trzeba liczyć się z pewnym elementem ryzyka w tym zakresie.

Istotne jest również to, jak długo trwa lokata. W przypadku opcji krótkoterminowych przewidywanie wskaźnika inflacji może być dosyć proste, choć i tak wymaga odpowiedniego zaplecza merytorycznego i obarczone jest ryzykiem błędu. Jednocześnie bardzo ważne jest umiejętne obliczenie rzeczywistych odsetek z lokaty, kiedy ta trwa krócej niż rok – ma na to wpływ właśnie podawanie informacji o oprocentowaniu w skali roku. Trzeba także niewątpliwie mieć na uwadze inne zagadnienia dotyczące lokat bankowych. Wśród nich można wymienić między innymi typ oprocentowania, gdyż może być ono stałe lub zmienne, oraz rodzaj lokaty bankowej – bywa ona bowiem odnawialna lub nieodnawialna. Nie możemy również w naszych decyzjach odnoszących się do lokat bankowych być zaślepieni wizją prostego uzyskania odsetek. Co prawda, nawet niewielkie oprocentowanie jest wciąż większe od zera odsetek, z jakim mamy do czynienia w domowej szufladzie, niemniej jednak musimy szczegółowo przeanalizować nasz własny budżet, aby nie okazało się, że nieracjonalnie zamroziliśmy środki na wiele lat i musimy zrywać lokatę. W takim przypadku bowiem zazwyczaj tracimy wszelkie wypracowane odsetki, a zatem cała operacja traci swój pierwotny sens. Dysponowanie pieniędzmi wymaga odpowiedzialności oraz zdrowego rozsądku. Niezbędna jest także wiedza w zakresie finansów i umiejętności analityczne.

Konsekwencje kredytu z poręczeniem

Poręczenie kredytu gotówkowego to jedna z najważniejszych form zabezpieczenia umowy w przypadku, kiedy kredytobiorca nie wykazuje do końca pozytywnej zdolności do spłaty zobowiązania. Z czym wiąże się poręczenie zadłużenia konsumpcyjnego, zarówno z perspektywy klienta, jak i żyranta?

Zdolność kredytowa żyranta wychodzi na pierwszy plan

Bank przy poręczeniu kredytu gotówkowego monitoruje żyranta podobnie, jak pierwotnego kredytobiorcę, a zatem już w tym momencie pojawiają się ciekawe konsekwencje takiej współpracy, zobacz jak podejść do tego tematu na 17bankow.com. Przede wszystkim żyrant podpisujący się w umowie nie jest w stanie elastycznie poruszać się na rynku kredytowym, aż do momentu uregulowania zobowiązania. Do tego przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność, jeżeli coś stanie się kredytobiorcy lub gdy ten utraci zdolność do spłaty. Nie każdy poręczyciel jest natychmiast akceptowany przez kredytodawcę. Zła historia kredytowa w BIK to praktycznie wykluczenie ze współpracy. Żyrant z problemami windykacyjnymi również odpada.

Rynek płatnych poręczeń

To spora nisza, ale niektóre firmy zajmują się poręczaniem kredytów gotówkowych i innych zobowiązań w zamian za wynagrodzenie. To ryzykowna współpraca, ponieważ przy braku spłaty pożyczki konsumpcyjnej poręczyciel przejmuje ją i samodzielnie uruchamia procedury windykacyjne. Zgodnie z prawem żyrant może dochodzić roszczeń na drodze sądowej (pozew cywilny) lub negocjacyjnej z kredytobiorcą. Każdy żyrant może poprosić bank o przekazanie informacji dotyczących stanu realizacji umowy. W ten sposób można korygować opóźnienia, a nawet wdrożyć niezbędny plan naprawczy.

Inne zabezpieczenie zwalnia żyranta z odpowiedzialności

Dobra praktyka przy długoterminowym zadłużeniu to wniesienie innego zabezpieczenia i wykluczenie odpowiedzialności żyranta, jeżeli oczywiście kredytobiorca podchodzi uczciwie do takiej współpracy. Żyrant powinien bardzo dokładnie zapoznać się z warunkami umowy kredytowej. Jedna z powszechnych praktyk to priorytetowa windykacja z majątku pierwotnego dłużnika, a dopiero w dalszej kolejności z majątku poręczyciela. W ten sposób żyrant uzyskuje nieco czasu na zabezpieczenie własnych interesów.

Podsumowanie

Poręczenie kredytu gotówkowego to duże ryzyko, ale na rynku funkcjonują również instytucje uwzględniające podobne usługi, ale w odpłatnej formie.

Ubezpieczenia

Zanim kilka słów o ubezpieczeniach warto wspomnieć o pobieranych opłatach za karencję. Opłata zawsze jest pobrana po aneksie, przed karencją. Są to środki, które pobrane są z automatu z rachunku, który jest powiązany z kredytem samochodowym. Należy uzupełnić środki w przeciągu kilkunastu dni, jeśli brakuje ich do spłaty określonego należności. Trzeba zawsze uzupełnić określone środki, aby nie doszło do odrzucenia przedwcześnie danego wniosku kredytowego, sprawdź szczegóły na 17banków.com.

Przedmiot ubezpieczenia

Jeśli zaciągany jest kredyt samochodowy często dochodzi do sytuacji, że ubezpieczane jest życie i zdrowie kredytobiorcy. Przedmiotem dla takiego ubezpieczenia to zdrowie i życie osoby kredytującej. Najwięcej szczegółów można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Jest to podstawowe ubezpieczenie, które zawierane jest po to, aby zabezpieczyć bliskich i osobę kredytującą przed następstwami nieszczęśliwych wypadków w sytuacjach losowych, kiedy nie wiadomo gdy będzie można spłacać kredyt samochodowy, a dojdzie do groźnej w życiu sytuacji. Można w takiej sytuacji dokonać ubezpieczenia bez dodatkowych zaświadczeń o stanie zdrowia i dodatkowych dokumentach o stanie zdrowia ubezpieczonego.

Uczestnicy ubezpieczenia kredytu samochodowego

Właściwie każdy może skorzystać z ubezpieczenia kredytu samochodowego, ale musi on zaciągnąć kredyt samochodowy i podjąć ochronę ubezpieczeniową w jednym z podstawowych zakresów. Należy jednak spełnić pewne kryteria, które są obowiązkowe jeśli chodzi o decyzję o takim kredycie samochodowym. Ukończony wiek dla takiej osoby, która zdecydowała się na kredyt i ubezpieczenie to osiemnaście lat, a nie skończone siedemdziesiąt lat do momentu zakończenia kredytu samochodowego. Należy też podpisać umowę ubezpieczenia w dniu podpisania umowy kredytowej z bankiem, z którym rozpoczynamy współpracę w zakresie decyzji o kredycie samochodowego. Ubezpieczalnie biorą czasami odpowiedzialność za spłatę kredytu samochodowego w określonych przypadkach. Przede wszystkim dzieje się tak wtedy, gdy dochodzi do śmierci osoby spłacającej kredyt lub też w momencie poważniejszego zachorowania, które nastąpiło w dowolnym momencie od rozpoczęcia spłacania kredytu samochodowego. Śmierć musiała nastąpić również w skutek nieszczęśliwego wypadku. Firma ubezpieczeniowa dokonuje spłaty w dniu, kiedy doszło do tych nieszczęśliwych zdarzeń losowych. Może też się zdarzyć, że kredytobiorca stracił możliwość spłaty kredytu z uwagi na niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej. Wówczas konieczne jest orzeczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o trwałej niezdolności do pracy, aby móc spłacić resztę rat, które zostały do spłaty kredytu samochodowego. Może też dojść do sytuacji, że kredytobiorca znalazł się w szpitalu przez co konieczne było jego leczenie i hospitalizacja. W tym wypadku za pobyt w szpitalu i niemożliwość spłaty kredytu ubezpieczyciel pokrywa część rat przez co można spokojnie ten okres przeznaczyć na to, aby do końca się wyleczyć. Świadczenie wypłacane jest zawsze proporcjonalnie do liczby kredytobiorców zaciągających kredyt. Wszyscy musieli przystąpić do umowy ubezpieczenia. Jeśli jeden z nich skorzystał z ubezpieczenia nie powoduje to tego, że dla pozostałych wygasa ochrona ubezpieczeniowa Ubezpieczenia wygasają z chwilą śmierci ubezpieczonego, jak również jeśli osoba straciła zdolność do pracy, lub też gdy doszło do odstąpienia od umowy kredytu, z dniem gdy doszło do rozwiązania przez bank umowy kredytu. Trzeba też w wielu momentach wiedzieć, że ubezpieczenie nie zabezpieczy do końca całkowicie kredytu samochodowego. Trzeba zawsze mieć na uwadze, że najważniejsze żeby mieć całkowitą zdolność do spłaty takiego zobowiązania.

Co Polacy robią z oszczędnościami?

Okazuje się, że jedynie połowa Polaków generuje jakiekolwiek oszczędności. Te nie są też wysokie, bo najczęściej nie przekraczają dwukrotności miesięcznej pensji. Nadal przeważnie odkładamy nadwyżki do domowej skarbonki. Eksperci rynku finansowego widzą jednak ogromną nadzieję w młodych mieszkańcach naszego kraju. To oni wykazują nie tylko największe zainteresowanie możliwościami generowania oszczędności, ale zdają sobie też sprawę, że pieniądze trzeba pomnażać. Młodzi Polacy coraz częściej stawiają na instrumenty inwestycyjne, na których lokują wypracowane nadwyżki pieniędzy, a dzięki lojalnybank.pl ulokujesz je bardzo dobrze.

Po co oszczędzają Polacy?

Czy wiesz, że Polacy najczęściej generują oszczędności w ramach długookresowych celów? Najczęściej trzymają nadwyżki na wypadek tzw. czarnej godziny czy niespodziewanych wydatków. Osoby po 50 roku życia odkładają na godną starość albo start w dorosłe życie swoich dzieci. To raczej młodzi obywatele Polski wykazują cele w krótkim okresie – oszczędzają na samochód, wkład własny na kredyt hipoteczny, remont mieszkania, studia, kursy doszkalające czy wakacje. Bez względu na cel oszczędzania, okazuje się, że to osoby do 40 roku życia mają największą świadomość w kwestii możliwości zarabiania na nadwyżkach pieniędzy.

Jeśli inwestujemy, to jak?

Nadal najczęściej wybierane są lokaty bankowe, chociaż inwestorzy mają świadomość, że ten instrument nie pozwala zarobić dużo, a oszczędności muszą ulec „zamrożeniu” na długi czas. Wolimy jednak zarobić mniej, ale za to pewnie. Boimy się utraty nawet części kapitału, bo samo generowanie nadwyżek pieniędzy nadal przychodzi nam z wielkim trudem i wiąże się z ogromem poświęceń.

Ci bardziej odważni, łączą lokaty bankowe z instrumentami ryzykownymi, na których można zarobić nieco więcej, ale kapitał można też utracić. Świetną opcją stają się instrumenty połączone, na przykład lokaty bankowe z funduszem inwestycyjnym. Same fundusze nie cieszą się jeszcze tak dużą popularnością, jak na przykład u naszych zachodnich sąsiadów.

Bez względu na to, jaki sposób zarabiania na oszczędnościach wybierzemy, pewne jest, że pieniądze należy pomnażać, by nie traciły swojej wartości. Dzisiaj różne instytucje oferują nam mnóstwo możliwości, które z pełni odpowiadają naszym potrzebom, oczekiwaniom, ale i możliwościom. Pamiętaj, że czasem wystarczy kilkaset złotych, by wdrożyć strategię inwestowania.

Kredyt konsolidacyjny – dla kogo jest przeznaczony?

Po kredyt konsolidacyjny sięgamy coraz częściej a wszystko za sprawą tego, że Polacy cały czas się zadłużają, a zaciągane kredyty są nie zawsze do końca przemyślane dlatego też przestajemy sobie radzić z ich spłatą i w takiej sytuacji jedynym rachunkiem dla nas jest kredyt konsolidacyjny zobacz na http://prestizowykredyt.pl/.

Kredyt konsolidacyjny jest przeznaczony dla tych osób, nad którymi ciąży wiele zobowiązań finansowych i pojawiają się problemy z ich spłatą a dług rośnie. Konsolidacja jest nie tylko wyjście z trudnej sytuacji finansowej ale również jest dla nas dużym ułatwieniem. Łatwo można zrozumieć, że spłata rat z kilku długów, z których każdy posiada inny termin i wysokość może być kłopotliwa. Czasem może zdarzyć się jakaś pomyłka czy opóźnienie, a w przypadku kredytów może to skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami gdyż wiemy że każde opóźnienie może mieć wpływ na naszą zdolność kredytową. A przecież do tych zobowiązań wchodzą jeszcze i inne opłaty których musimy co miesiąc dokonywać jak gaz, prąd, wodę, raty za sprzęt. Wszystkich miesięcznych opłat zbiera się bardzo dużo i czasami jest bardzo ciężko nad nimi zapanować. Konsolidacja kredytów w jeden ułatwia później całą procedurę gdyż jednym kliknięciem spłacamy kilka rat. Nawet jeśli rachunki za gaz czy kablówkę musimy regulować terminowo i musimy o nich pamiętać, to wiele innych zobowiązań finansowych zostaje połączonych w jeden kredyt, co jest ogromnym ułatwieniem. Zamiast kilku dodatkowych opłat, uiszczamy więc tylko jedną.

Wygoda to jedna kwestia, Kredyt konsolidacyjny jest także dobrym rozwiązaniem dla tych osób, które mają duże kłopoty ze spłatą swoich zobowiązań. Jedna pożyczka nie kosztuje dużo miesięcznie, gdy jest niska i rozłożona na wiele miesięcy. Jednak już kilka rat w miesiącu tworzy sporą sumę, która może być trudna do opłacenia. Połączenie zobowiązań w jedno sprawia, że następuje renegocjacja rachunków – co za tym idzie, ustala się nową, miesięczną ratę. Taką, którą można bez problemu zapłacić. Co prawda zamiast dwunastu rat może powstać nawet trzydzieści sześć jednak dla osób mających kłopot ze spłatą będzie to ogromne ułatwienie. Niestety konsolidacja to nie tylko zalety, wraz ze wzrostem okresu kredytowania wzrośnie również ostateczny koszt naszego zadłużenia.

Wady chwilówek

Aby otrzymać chwilówkę wystarczy nam dostęp do internetu bądź telefonu. Wypełniamy prosty wniosek, a decyzję otrzymujemy natychmiast. A zatem co stoi za popularnością chwilówek?

Chwilówki, cieszą się coraz większą popularnością. Reklamy zachęcają nas do zaciągania atrakcyjnych pożyczek. Dzięki nowych technologii bez wychodzenia z domu możemy uzyskać chwilówkę w kilkadziesiąt sekund. Warto najpierw dobrze poznać temat, a pomogą w tym z pewnością artykuły na 17banków.com.

Przedział wiekowy jest zróżnicowany, jednak to osoby między 20 a 40 roku życia najczęściej korzystają z tego kredytu. Zachęca nas to, że możemy pożyczyć pieniądze w błyskawiczny sposób. To bardzo kuszące, a zarazem wygodne rozwiązanie.

Czy to faktycznie takie wygodne rozwiązanie? Warto zapoznać się z wadami chwilówek.

Z pewnością wiemy o tym, że nikt nie rozdaje pieniędzy za darmo. Czasami niestety pod wpływem chwili, tracimy kontrolę nad samym sobą. Zaciągając chwilówkę mamy również termin płatności.

Ludzie coraz częściej zapożyczają się na coraz większe kwoty, których nie potrafią spłacić. Spłatę zadłużenia próbują spłacić pożyczką w jednej, a później w kolejnej firmie. Poza samym kredytem dochodzą jeszcze koszty za niespłacenie pożyczki w terminie. Decydując się na chwilówki zależy nam na czasie i rzadko czytamy umowy, nie zdając obie sprawy z tego jakie są dodatkowe koszty, w sytuacji gdy nie spłacimy należności. Sytuacja staje się jeszcze gorsza gdy z chwilą niespłacenia kwoty, dochodzą jeszcze do tego koszty sądowe.

Chwilówki są dobre kiedy korzystając z nich spłacamy należności systematycznie. Kłopoty mogą zacząć się kiedy stracimy pracę.

Reklamy szybkich pożyczek kuszą przyjemnościami. Rozwiązują błyskawicznie problemy, za którymi stoi brak pieniędzy. Zastanawiając się nad korzyściami i wadami chwilówek powinniśmy zadać sobie pytanie, czy człowiek może żyć bez kredytów i obciążeń finansowych. Jak się okazuje często wystarczy żyć nieco skromniej, jednak wszystko zależy od naszego podejścia do życia. Jednak pamiętajmy że kredyty trzeba spłacać i nawet jeżeli w tej chwili stać nas na to to mogą przyjść czasy w których najzwyczajniej będziemy mieć problemy z ich spłatą.

Z pewnością każdy kto zdaje sobie sprawę z wad chwilówek, nie korzysta z ich, jednak czasami pośpiech i chwilowa korzyść bierze górę nad rozsądkiem.